Arduino Leonardo - bez kabelu

SA0316

Nový produkt

3 ks

Ihned k odeslání

Upozornění: poslední kusy skladem!

199,00 Kč S DPH

164,46 Kč bez DPH.

Doručení: 1 až 2 dny.

Více informací


Arduino Leonardo - nová generace po UNO R3.

 
Nejnovější verze Arduina, tedy verze Leonardo.
 
Přehled
Arduino Leonardo je elektronická deska, osazená mikrokontrolérem ATmega32U4. Na této desce je
k univerzálnímu použití připraveno 20 digitálních vstupně / výstupních pinů (z toho jich 7 může být
použito jako výstupy PWM a 12 jako analogové vstupy), krystal, určený pro taktování mikrokontroléru
s pracovní frekvencí 16 MHz, micro USB konektor, napájecí konektor, konektor ICSP a resetovací
tlačítko.
Deska tedy obsahuje vše potřebné pro samostatnou činnost mikrokontroléru. Arduino
Leonardo jednoduše připojíte k počítači USB kabelem, ze kterého může být i napájeno, případně ho
můžete napájet síťovým adaptérem, akumulátorem nebo baterii a můžete začít.
Leonardo se liší od všech předchozích desek Arduino tím, že mikrokontrolér ATmega32U4 má vestavěno
USB rozhraní, takže pro komunikaci s počítačem už není třeba používat další speciální obvody. Leonardo
se připojenému počítači může jevit buď jako myš a klávesnice nebo jako virtuální (CDC) sériový / COM
port.
 
Základní vlastnosti
Mikrokontrolér: ATmega32U4
Pracovní napětí: 5 V
Doporučené vstupní napájecí napětí: 7-12 V
Mezní rozsah vstupního napájecího napětí: 6-20 V
Počet vstupně / výstupních (I/O) pinů: 20
Počet PWM kanálů: 7
Počet analogových vstupů: 12
Maximální povolený proud přes I/O pin: 40 mA
Maximální povolený proud přes 3,3V pin: 50 mA
Paměť Flash: 32 kB (ATmega32U4) z toho 4 kB jsou použity pro botloader
Paměť SRAM: 2,5 kB (ATmega32U4)
Paměť EEPROM: 1 kB (ATmega32U4)
Taktovací frekvence: 16 MHz
 
Paměť
Mikrokontrolér ATmega32U4 má k dispozici 32 kB vnitřní FLASH paměti, z níž jsou 4 kB použity pro
zavaděč. Mikrokontrolér také má k dispozici 2,5 kB SRAM a 1 kB EEPROM, které mohou být programově
čteny a zapisovány, pokud použijeme odpovídající programové knihovny (EEPROM).
 
Vstupy a výstupy
Každý z 20 pinů na desce Arduino Leonardo je možno použít jako vstupní nebo výstupní. Jejich funkce se
nastavuje pomocí příkazů pinMode(), digitalWrite() a digitalRead(). Pracovní napětí těchto pinů je
5 voltů. Každý z pinů může dodávat nebo odebírat proud o maximální velikosti 40 mA a může na něj být
programově připojen zdvihací (pull-up) rezistor o velikosti 20 až 50 kOhm, který je obsažen v interní
struktuře mikrokontroléru. Ve výchozím nastavení mikrokontroléru jsou tyto zdvihací rezistory
odpojeny.
 
Některé z pinů mají ještě další specializované funkce:
· Serial: Pin0 (RX) a pin1 (TX). Používá se pro příjem (RX) a vysílání (TX) sériových dat v úrovních TTL
pomocí hardwarového sériového rozhraní mikrokontroléru ATmega32U4. Dejte pozor, protože
třída Serial, určená pro sériovou komunikaci Arduina Leonardo, odkazuje na USB (CDC)
komunikaci. Pro sériovou komunikaci v úrovních TTL na pinech 0 a 1 použijte třídu Serial1.
· TWI: Pin2 (SDA) a pin3 (SCL). Podpora TWI komunikaci pomocí knihovny knihovny Wire.
· Vnější přerušení: Piny 2 a 3. Tyto piny mohou být konfigurovány pro spuštění přerušení log. 0,
náběžnou nebo sestupnou hranou signálu, nebo změnou jeho hodnoty. Podrobnosti naleznete
v popisu funkce attachInterrupt().
· PWM: při použití funkce analogWrite() je na pinech 3, 5, 6, 9, 10, 11 a 13 k dispozici signál PWM
s osmibitovým rozlišením.
· SPI: Toto rozhraní je vyvedeno na samostatný ICSP konektor. Komunikace tímto rozhraním je
podporována knihovnou SPI. Všimněte si, že piny SPI rozhraní nejsou připojeny na žádné I/O piny,
jsou k dispozici pouze na samostatném konektoru ICSP. To znamená, že pokud máte shield, který
používá SPI, ale nemá 6-pinový ICSP konektor, který se připojuje na 6-pinový ICSP konektor
Arduina Leonardo, nebude shield fungovat.
· LED: Pin13. Na desce Arduino Leonardo je k dispozici vestavěná LED, připojená k pinu 13. LED svítí,
když je na pinu vysoká (H) logická úroveň, při nízké (L) logické úrovni LED zhasne.
3
· Analogové vstupy: A0 - A5, A6 - A11 (na digitálních pinech 4, 6, 8, 9, 10 a 12). Arduino Leonardo
má k dispozici 12 analogových vstupů, označených jako A0 až A11; všechny je možno použít také
jako digitální I/O. Piny A0 - A5 jsou umístěny na stejných pozicích jako u Arduina Uno, analogové
vstupy A6 - A11 jsou na digitálních I/O pinech 4, 6, 8, 9, 10 a 12. Všechny analogové vstupy mají 10
bitové rozlišení (tj. mohlou nabývat 1024 hodnot). Referenční napětí pro analogové vstupy je
v základním nastavení připojeno na 5 voltů, ale je možné jeho velikost změnit přivedením
externího napětí na pin Aref a použitím funkce analogReference().
Na desce najdete ještě několik dalších pinů:
· Aref. Referenční napětí pro analogové vstupy. Používá se s funkcí analogReference().
· Reset. Přivedením nízké (L) logické úrovně na tento pin dojde k resetování mikrokontroléru.
Obvykle se tento pin používá pro přidání resetovacího tlačítka na shieldy, které blokují resetovací
tlačítko na základní desce.


 

11 dalších produktů ve stejné kategorii: